Realestate

JDB-009

ບ້ານ ໂພນມ່ວງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 58,140
properties

JDB-012

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 100,000
properties

JDB-005

ໜ່ວຍ : 24 , ບ້ານ ຈອມມະນີ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 400,000
properties

VTEP-001

ບ້ານ ແຈ້ງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ວຽງຈັນ

$ 110,000
properties

JDB-004

ທີ່ຕັ້ງຂອງດິນແມ່ນ: ບ້ານ ນາຊອນ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 70,000
properties
>>ສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ<<

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມຂາຍ