Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: CHPS-006)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: CHPS-006)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ດົງກະໂລງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ນະຄອນປາກເຊ

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 12,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 800 m²

ບ້ານ ດົງກະໂລງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ນະຄອນປາກເຊ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry