Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: SBL-002)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: SBL-002)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ຈອມແກ້ມ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 468,750

ເນື້ອທີ່ດິນ: 61,000 m²

ບ້ານ ຈອມແກ້ມ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry