Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: LPB-003)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: LPB-003)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ຊ່າງໄຫ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ລາຍລະອຽດ

ດິນສວນໄມ້ສັກ

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 50,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 21,891 m²

ບ້ານ ຊ່າງໄຫ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry