Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: LPB-001)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: LPB-001)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ລາຍລະອຽດ

ດິນສວນປ່າສັກ ຊື້ແລ້ວສາມາດຕັດໄມ້ຂາຍໄດ້ເລີຍ

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 200,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 53,850 m²

ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry