Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: VTEP-001)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: VTEP-001)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ແຈ້ງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

ດິນງາມ ຕິດນ້ຳງື່ມ ເໜາະແກ່ການ ເຮັດກກະເສດ, ບ້ານພັກຕາກອາກາດ ຕິດນ້ຳງື່ມ

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 110,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 51,827 m²

ບ້ານ ແຈ້ງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry