Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-016)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-016)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ບໍ່ເຫຼັກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 18.058514, 102.889805

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 139,535

ເນື້ອທີ່ດິນ: 21,247 m²

ບ້ານ ບໍ່ເຫຼັກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry