Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-015)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-015)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ທ່າມ່ວງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 17.887052,102.730457

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 600,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 3,623 m²

ບ້ານ ທ່າມ່ວງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry