Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-014)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-014)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 17.971216,102.593845

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 400,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 940 m²

ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry