Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-013)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-013)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ບໍ່ເຫຼັກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 18.057979, 102.877308

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 50,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 51,500 m²

ບ້ານ ບໍ່ເຫຼັກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry