Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-011)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-011)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

ເໝາະສົມ ເຮືອນຢູ່ອາໄສ, ເປີດໃຫ້ເຂົາເຊົ່າ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໆ ---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 18.024550, 102.616870

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 100,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 400 m²

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry