Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-010)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-010)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ໂພນມ່ວງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

ເໝາະສົມກ່ຽວກັບກັນເຮັດກະເສດ ---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 18.221359, 102.478240

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 69,767

ເນື້ອທີ່ດິນ: 15,252 m²

ບ້ານ ໂພນມ່ວງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry