Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-009)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-009)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ໂພນມ່ວງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

ເໝາະສົມເຮັດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ຕິດທາງໃຫຍ່ ---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 18.220651, 102.497750

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 58,140

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,538 m²

ບ້ານ ໂພນມ່ວງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry