Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-006)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-006)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ດົງນາທອງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 18.008602, 102.556010

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 17,442

ເນື້ອທີ່ດິນ: 159 m²

ບ້ານ ດົງນາທອງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry