Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-005)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-005)

ທີ່ຕັ້ງ

ໜ່ວຍ : 24 , ບ້ານ ຈອມມະນີ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

ເໝາະສົມເປັນບ້ານຢູ່ອາໄສ, ໃຫ້ຕ່າງປະເທດເຊົ່າ. ---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 18.007283, 102.623282

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 400,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 823 m²

ໜ່ວຍ : 24 , ບ້ານ ຈອມມະນີ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry