Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-004)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-004)

ທີ່ຕັ້ງ

ທີ່ຕັ້ງຂອງດິນແມ່ນ: ບ້ານ ນາຊອນ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

ດິນເປົ່າຫວ່າງ ເໝາະສົມ ເຮັດສວນ ແລະ ດິນປຸກຟັງ ---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 18.097233,102.478388

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 70,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 19,753 m²

ທີ່ຕັ້ງຂອງດິນແມ່ນ: ບ້ານ ນາຊອນ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry