Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-002)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-002)

ທີ່ຕັ້ງ

ໜ່ວຍ 03, ດົງນາໂຊກເໜືອ - ດົງນາໂຊກໃຕ້, ເມືອງ ໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

ເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງ -----------------------**----------------------- ຈຸດພິກັດແຜນທີ່ 17.990905, 102.581008

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 200,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 3,208 m²

ໜ່ວຍ 03, ດົງນາໂຊກເໜືອ - ດົງນາໂຊກໃຕ້, ເມືອງ ໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry