Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-001)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-001)

ທີ່ຕັ້ງ

ໜ່ວຍ03, ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ເໝາະສົມເປັນທີຢູ່ອາໄສ -----------------------**----------------------- ຈຸດພິກັດແຜນທີ່ 17.977311, 102.550447

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 200,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 292 m²

ໜ່ວຍ03, ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry